Pass 4 Sure
Image default
Bedrijven

3 redenen waarom een interim financieel directeur inhuren een goede beslissing is

Een interim financieel directeur en andere interim manager zijn veel te duur – dat is de wijdverspreide mening in veel bedrijven. Maar meestal zie je alleen het topje van de ijsberg. In dit blog drie redenen waarom het loont om een interim financieel directeur in te zetten.

1. Met een interim financieel directeur overbrug je capaciteitsknelpunten

Een interim financieel directeur is de perfecte manier om knelpunten op te lossen. In geval van personeelstekort, zoals ziekte of ouderschapsverlof, of ter overbrugging van vacatures, wordt het tekort aan mankracht tijdig opgevangen door de functie in te vullen met een interim directeur. In tegenstelling tot de aanwerving van een vaste werknemer vergt de aanwerving van een interim-manager minder tijd en een korter aanwervingsproces. Hooggekwalificeerde vakmensen in vaste dienst hebben meestal nog een opzegtermijn. Een beschikbare interim-manager daarentegen staat onmiddellijk klaar om in actie te komen.

2. Gebrek aan know-how en crisisbeheer

Structureren, systematiseren, standaardiseren => vereenvoudigen, dát is de taak van interim managers en een interim financieel directeur in het bijzonder. Vaak wordt naar tijdelijke oplossingen gezocht, bijvoorbeeld wanneer een nieuw programma moet worden ingevoerd en de deskundigheid of ervaring momenteel nog in het bedrijf ontbreekt. Interim-management wordt ook aanbevolen voor herstructurerings- of transformatieprocessen.

Interim-managers zijn in dit verband bijzonder geschikt voor “trouble shooting”-scenario’s: Als zich technische, financiële of professionele problemen voordoen, kunnen interim-managers die vaak veel sneller oplossen dankzij hun jarenlange deskundigheid. Door hun specialisatie op bepaalde gebieden kennen zij de exacte processen en de daarmee samenhangende problemen, alsmede de geschikte benaderingen om deze op te lossen.

Als interim-manager moet je geen ingewikkelde structuren of processen invoeren. Succes ligt meestal in vereenvoudiging.

3. Onpartijdige helpers bij teambuilding/herstructurering:

Interim-managers zijn ook een voordeel wanneer het gaat om teambuilding of herstructurering. De reden: als externe werknemers zijn ze onpartijdig en kunnen zij dankzij hun objectieve waarneming conflicten sneller oplossen. Zij zijn onbevooroordeeld en niet zo betrokken bij politieke geschillen tussen bedrijven.

Bovendien kunnen zij onaangename taken op zich nemen: Onpopulaire bedrijfsveranderingen kunnen door de interim-manager worden ingevoerd en door de nieuwe leider in een permanente positie worden voortgezet. Als gevolg daarvan wordt de nieuwe leider niet gezien als de initiator van verandering, wat op zijn beurt bijdraagt tot een positieve sfeer op lange termijn.

Nog twijfels? De twee meest voorkomende bedenkingen en de waarheid

De meeste bedrijven denken dat interimpersoneel veel duurder is dan een vaste professional. Het is echter de moeite waard de kosten zorgvuldig te analyseren: ze brengen geen extra kosten met zich mee, zoals ziekteverlof, vakantieaanspraken of speciale voordelen. Ze worden alleen betaald voor het werkelijk verrichte werk tegen een uur- of dagtarief. Bovendien moeten de beschikbaarheid op korte termijn van een interim in geval van een spoedopdracht en de expertise uit verschillende projecten van verschillende bedrijfsgrootten het geld waard zijn voor het bedrijf.

Hoe vind je de perfecte interim manager voor je bedrijf?

Eerst en vooral moet de onderneming zich bewust zijn van de status quo: Hoe groot en complex is mijn bedrijf? Door de verschillende grootte van ondernemingen zijn er ook verschillende structuren: grote ondernemingen, start-ups of familiebedrijven “tikken” anders aan en hebben andere behoeften. Natuurlijk mag de werksfeer niet worden onderschat om een positieve sfeer in de afdeling te garanderen: Welke persoonlijkheid past in het bedrijf? Tenslotte is er de vraag: Hoe is de economische situatie? Is er een “trouble shooting”-scenario of zitten we in de groene zone en moet de interim-manager helpen met de ontbrekende knowhow?

Het bedrijf moet deze randvoorwaarden en prioriteiten bepalen en het profiel van de kandidaat kennen om de “perfecte match” te krijgen. Aangezien een interim meestal op korte termijn nodig is, is er geen tijd voor uitgebreid onderzoek. Een interim-personeelsadviseur kan hierbij zeer behulpzaam zijn, die zijn netwerk dagelijks proactief onderhoudt en uitbreidt.

Grote ondernemingen hebben complexe structuren en vrezen lange opleidingsperiodes voor nieuw aan te stellen medewerkers en dus hoge kosten. Interim-medewerkers zijn echter gewend om in een onbekende omgeving te werken. Als gevolg daarvan hebben zij een sterke overdrachtmentaliteit en een groot aanpassingsvermogen ontwikkeld en reageren of handelen zij flexibel. Zij kunnen dus snel de structuren van de onderneming doorgronden en zijn onmiddellijk klaar voor actie.