Pass 4 Sure
Image default
Energie

Beheer van uw grootschalige zonnestroomsysteem

De investering in grootschalige zonnestroomsystemen kan bijzonder interessant zijn voor bedrijven. Sommige bedrijven maken al dan niet deels zelf gebruik van de opgewekte energie, bijvoorbeeld binnen de veeteelt, waar anderen bedrijven zonnepaneelparken aan laten leggen voor de verkoop van elektriciteit. Wat de exacte reden ook is, uw onderneming draagt bij aan de huidige energietransitie, wat goed is voor uw bedrijf en het milieu.

Hoe zit dat met uw bedrijf? Indien u plannen hebt voor de investering in een zonnestroomsysteem doe u er verstandig aan een partij in de arm te nemen voor de solar asset management, omdat u uiteraard een optimaal rendement uit uw investering wilt halen. 

Solar Asset Management, noodzakelijk voor optimaal rendement zonnepanelen

Everday is een bedrijf wat gespecialiseerd is in het onderhoud, het monitoren en optimaliseren van professionele zonnestroomsystemen, zoals zonnepaneelparken. Vele grote ondernemingen in het land vertrouwen op de expertise van Everday voor het maximaliseren van de kWh opbrengst van zonnestroomsystemen – waarbij mens en milieu worden gewaarborgd. 

Optimalisatie zonnestroomsysteem

Soms kan het onduidelijk zijn op welke wijze opgewekte stroom het beste benut kan worden. Wat is bijvoorbeeld uw jaarlijks verbruikte stroom en zal dit verbruik wellicht gaan toenemen, stabiel blijven, of gaan afnemen in de toekomst? Everday brengt gedetailleerd in kaart op welke wijze uw onderneming uw onderneming optimaal gebruik kan maken van de opgewekte stroom. 

Verbruik advies

Verkoopt uw onderneming de volledige stroomopbrengst of een gedeelte hiervan, dan is het uiteraard van groot belang dat u een interessant tarief ontvangt per kWh. Gezien de huidige markt waarbij veel ondernemers eveneens te maken hebben met variabele stroomtarieven kan het zaak zijn tijdig een melding te ontvangen wanneer er een negatieve stroomprijs gaande is; iets wat meestal in het weekend het geval zal zijn, bij relatief weinig vraag uit de markt en veel opgewekte stroom door zonne- en windenergie. 

Om een volledig beeld te krijgen van een optimaal rendement kunt u een beroep doen op Everday voor het optimaliseren van uw zonnepanelen investering. Bezoek voor meer informatie de website van Everday.eu

https://www.everday.eu/