Pass 4 Sure
Image default
Financieel

Wat te doen als je factuur niet wordt betaald?

Als ondernemer kun je te maken krijgen met wanbetalers. Klanten of opdrachtgevers die je factuur niet tijdig of zelfs helemaal niet betalen. Wat dan? Een factuur laten betalen kan soms best een opgave zijn. Het begint bij een heldere factuur. Waar moet je op letten?

Stel een goede factuur op

Een factuur laten betalen wil je dat alles goed geregeld is. Je wilt jezelf niks kunnen verwijten. Waar het dus mee begint is het opstellen van een goede factuur die aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Zo moet je altijd de volledige bedrijfsgegevens vermelden – denk aan je KvK- en btw-nummer – en mogen de factuurdatum en betalingstermijn niet ontbreken.  Zo kan hierover later nooit onduidelijkheid over bestaan. En wil je een factuur laten betalen dan is het goed als de betalingstermijn duidelijk is. Een gemiddelde betalingstermijn ligt tussen de 14 en 30 dagen. Sinds de invoering van de Wet Betalingstermijnen – ligt vast dat de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst moet worden betaald. Maar voor een factuur laten betalen kan ook uitzonderingen zijn. Zo mag er een langere betalingstermijn van maximaal 60 dagen tussen bedrijven worden afgesproken. Maar dat moet vooraf wel door beide partijen zijn vastgelegd.Doe je zaken met een grote partij, dan is de praktijk meestal dat je je te houden hebt aan hun betalingsregels. 

Nog geen betaling?

Een factuur laten betalen gaat in de meeste gevallen simpel. Maar het kan ook anders. Je bent er zeker van dat je de debiteur een goede factuur hebt gestuurd waarop de factuurdatum en betalingstermijn duidelijk stonden vermeld. Na het verstrijken van de deadline heb je echter nog geen geld mogen ontvangen. Nu is het tijd om een eerste betalingsherinnering te versturen. . Zorg er dus voor dat je een normale, zakelijke brief of e-mail opstelt, waarin je de klant of opdrachtgever vriendelijk verzoekt om de betaling alsnog zo spoedig mogelijk te voldoen. Zo kan je ervoor zorgen dat een factuur laten betalen succesvol is.