Pass 4 Sure
Image default
Zakelijke dienstverlening

Zo creëert u een veilige werkplek

Elke dag gaan miljoenen mensen naar hun werk. Natuurlijk hoopt iedere werknemer veilig thuis te komen. Echter, in sommige gevallen is dat niet altijd zo. Uit onderzoek blijkt dat er nog ieder jaar veel mensen niet-dodelijke verwoningen oplopen tijdens het werk of zelfs komen te overlijden. Veel van deze situaties hadden voorkomen kunnen worden, mits de werkgever meer had gedaan aan de veiligheid. Wilt u ernstige ongevallen voorkomen? Hier volgen enkele tips voor het creëren van een veilige werkplek.

1. Stel een duidelijk veiligheidsbeleid op

Bij het creëren van een veilige werkplek is het belangrijk om een duidelijk veiligheidsbeleid en duidelijke veiligheidsprocedures vast te stellen. Dit helpt ervoor te zorgen dat alle werknemers weten wat er van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid. Het zal er ook toe bijdragen dat iedereen zich aan dezelfde veiligheidsrichtlijnen houdt. Een werkinstructiekaart kan hierbij helpen.

2. Train werknemers over het veiligheidsbeleid en de veiligheidsprocedures.

Het is ook het is belangrijk werknemers op te leiden in het veiligheidsbeleid en de veiligheidsprocedures. Dit zal ertoe bijdragen dat zij het belang van het volgen van dit beleid en deze procedures begrijpen. Het zal hen ook helpen te weten wat te doen in geval van nood.

3. Inspecteer de werkplek regelmatig.

Regelmatige inspecties van de werkplek zijn nodig. Dit helpt bij het identificeren van potentiële gevaren die een risico kunnen vormen voor werknemers. Het maakt het ook mogelijk corrigerende maatregelen te nemen voordat zich een incident voordoet.

4. Zorgen voor goede veiligheidsuitrusting en -kleding.

Om een veilige werkplek te creëren, is het belangrijk dat u goede werkkleding hebt. Dit omvat kleding die beschermend en comfortabel is. U moet er ook voor zorgen dat u de juiste veiligheidsuitrusting voor uw werk hebt. Dit kunnen handschoenen, veiligheidsbril en andere veiligheidsuitrusting zijn.

https://www.devibfabriek.nl/werkplekinstructiekaart/